HREN

Članovi

Članovima reprezentacije smatraju se svi članovi službene delegacije Hrvatskog golf saveza na odgovarajućem natjecanju na kojem službeno nastupa hrvatska golf reprezentacija. Članovi službene delegacije mogu imati status igrača, kapetana, trenera i vođe delegacije. U odnosu na pitanje doajena reprezentacije računaju se isključivo nastupi u igračkom statusu.

Članovi golf reprezentacije Hrvatske - igrački sastav

Nikola KOVAČEVIĆ
doajen reprezentacije*
( 2. listopad 1958., Zagreb) 11 nastupa
Snježana CRNOGLAVAC (28. siječnja 1960., Šebečevac, SRB) 9 nastupa
Ivo VUKADIN (12. svibanj 1957., Livno, BIH) 9 nastupa
Sanja ŠERFEZI LOVRIĆ (9. studeni 1965., Zagreb) 8 nastupa
Miroslav RAIĆ (13. travanj 1979., Brežice, SLO) 7 nastupa
Branko ŠTOTER (15. kolovoz 1957., Ljubljana, SLO) 6 nastupa
Daria ŽUBRINIĆ (25. siječnja 1983., Zagreb) 6 nastupa
David DOBRILA (5. ožujak 1976., Rijeka) 6 nastupa
Vanja NIKOLIĆ (9. srpnja 1979., Pula) 5 nastupa
Andrija ANTIĆ (25. listopad 1983., Zagreb) 5 nastupa
Lovro PLEJIĆ (11. kolovoz 1987., Zagreb) 4 nastupa
Vedran ŽANKO (6. ožujak 1980., Split) 4 nastupa
Božidar IVAČIĆ (25. prosinac 1942. Fojnica, BIH) 3 nastupa
Dražen SLAMAR (29. kolovoz 1958., Pula) 2 nastupa
Darko LJUBANOVIĆ (21. travnja 1969., Zagreb) 2 nastupa
Zlatan JURAS (11. ožujak 1954., Zagreb) 2 nastupa
Dragutin KASAPOVIĆ (25. svibnja 1953., Skopje, MKD) 2 nastupa
Marin ŠTAHAN (1. rujan 1984., Karlovac) 2 nastupa
Mira GENERALIĆ (25. prosinac 1946., Donji Lapac) 1 nastup
Ljubica JOVETIĆ (19. lipanj 1969., Karlovac) 1 nastup
Marin FILIPOVIĆ (21. veljače 1966., Rijeka) 1 nastup
Adam BRNIĆ (24. studeni 1991., Rijeka) 1 nastup

Članovi golf reprezentacije Hrvatske - vodstvo i stručna pratnja

Dino KLISOVIĆ (10. veljače 1970., Zagreb) 24 nastupa
Božidar IVAČIĆ (25. prosinac 1942., Fojnica, BIH) 7 nastupa (10 sveukupno*)
Nikola SMOLJENOVIĆ (1. rujan 1941., Donji Javoranj) 6 nastupa
Dragutin KASAPOVIĆ (25. svibanj 1953., Skopje, MKD) 4 nastupa (6 sveukupno*)
Zdravko ZGORELEC (28. ožujak 1947., Zagreb) 2 nastupa
Zlatan JURAS (11. ožujak 1954., Zagreb) 2 nastupa (4 sveukupno*)

*sveukupan broj nastupa dobiven je zbrajanjem nastupa u igračkom sastavu i u statusu stručne pratnje (kapetana ili trenera)

**nastup na IAGC The Spirit u statusu kapetana i trenera odnosno vođe delegacije računa se kao jedan a ne dva nastupa budući je osnovni poredak koji se vodio onaj dobiven kumulativnim zbrajanjem rezultata i muške i ženske ekipe te se ni stvarno ni formalno ne radi o dva odvojena (muškom i ženskom) natjecanja

Copyright © 2012 HGS · Sva prava zadržana